متن مداحی چجوری قبول کنم که حرم نداری

 

با سعادتهِ ، هر کسی زیر سایتهِ ، لطف تو بی نهایتهِ

وقتی که دارمت تو رو ، خیالم آقا راحته

سایه ی رو سرمه ، همه باورمه ، همه زندگیِ منو مادرمه

کی گفته که بی حرمهِ ، دل و دلبرمه ، جای پاش خوبه رو سرمه

تو که آخه کاری غیر از کَرم نداری ، چجوری قبول کنم که حَرم نداری

یا حسن میگم ، میون گریه من میگم ، بین سینه زدن میگم

یه یا حسن به نیتِ ، اربابِ بی کفن میگم

درد و درمونه حسن ، سامونه حسن ، صاحبِ حرم و ایوونه حسن

به تنِ من جونه حسن ، آقامونهِ حسن ، تو دلم مهمونه حسن

تو که آخه کاری غیر از کَرم نداری ، چجوری قبول کنم که حَرم نداری

حتی نواده هات زائر دارن اما تو نداری ، اینجا ماذنه ها گنبد دارن اما تو نداری

اینجا ماذنه ها گنبد دارن اما تو نداری