متن آهنگ تو با قلب صبورم بیا مدارا کن

 

♪♫ اگه صدسال بگذره باز منتظر میشینم …

♪♫ رفت چشاشه بست خدای …

♪♫ هم هست خدایی هم هست …

♪♫ نرو برگرد صدای خندت تو …

♪♫ گوشم هست تو گوشم هست …

♪♫ نگای تو چشمام کن تو منو آرام کن …

♪♫ تو با قلب صبورم بیا مدارا کن …

♪♫ اگه صدسال بگذره باز منتظر میشینم …

♪♫ بگو دردت چه شده آخه برات بمیرم …

♪♫ او چش سیای مغرور دارو ندار منه …