متن آهنگ چشم چشم دو ابرو

 

چشم چشم دو ابرو دماغو دهن یه گردو

گوش گوش دو تا گوش موهاش نشه فراموش

ما میکشیم یه گردن اینم یه گردی تن

دست دست دو تا دست ، کف میزنه با دوتا دست

پا پا دوتا پا راه میرود چه زیبا

ببین کودک نوپا شعر میخونه خوش صدا

حالا بریم به یک جشن شادی کنیم تو و من

روز تولد ماست چقد قشنگ و زیباست