متن آهنگ چهار تا چهارتا بردیم

 

♪♫ همه با اراده یه تیم فوق العاده همه پرچم آبی فداییات زیاده ♪♫

♪♫ دل بیقراره عشقو دوتا ستاره واسیه حمایت من اومدم دوباره ♪♫

♪♫ چهار تا چهارتا بردیم همه جوره والاه بردیم ♪♫

♪♫ قدر فرشید رو بدون دو دقیقه دوتا خوردین ♪♫

♪♫ ما فینال آوردیم هر جامی والاه بردیم ♪♫

♪♫ چهار تا چهار تا بردیم همه جوره بالا بردیم ♪♫

♪♫ علی فرشیدو بگو دو دقیقه دوتا خوردین ♪♫

♪♫ ما فینالا بردیم هر جامی بالا بردیم ♪♫

♪♫ اون جامی که هر تیمی نبرده تا حالا بردیم ♪♫