متن آهنگ یاسر بینام کی فکرشو میکرد

 

منه دیوونه عاشق شم بگو کی فکرشو میکرد

خودت توضیح به هر کی خواست بگو کی قید کیو زد

واسه اینکه تو کامل شی بگو نصفشون میکرد

یهو رو من تو عاقل بگو کی فکرشو میکرد

عشق یعنی نمیخوام باشی یعنی شکستم تا نذار تا شی

یعنی کار دستای خدا یعنی چشمات خود نقاشی

عشق یعنی عادت بگی تنهایی میتونی یا نه

یعنی اگه یهو جا زد راحت نگی که سادست

نه تموم قد نبودی واسم

مثه چک خوردی توو گوشم تا من بیدار شم

نیگاه عشقت منو پر سیگار کرد

منه دیوونه عاشق شم بگو کی فکرشو میکرد

خودت توضیح به هر کی خواست بگو کی قید کیو زد

واسه اینکه تو کامل شی بگو نصفشون میکرد

یهو رو من تو عاقل بگو کی فکرشو میکرد