تکست بعد تو بغضم همیشه باهامه

 

♪♫ بعد تو بغضم همیشه باهامه هر چی پنهونم کنم باز توی صدامه ♫♪

♪♫ چرا نفهمیدم رفتی نفسم رفت سوزوندمت دودش تو چشم خودم رفت ♫♪

♪♫ تو خیالم بازم بهت زنگ میزنم میخندی من حرفای قشنگ میزنم ♫♪

♪♫ میگی اگه دوسم داری ثابت کن واسه چشات یه چنتا آهنگ میزنم ♫♪

♪♫ تو خیالم بازم بهت زنگ میزنم میخندی من حرفای قشنگ میزنم ♫♪

♪♫ میگی اگه دوسم داری ثابت کن واسه چشات یه چنتا آهنگ میزنم ♫♪

♪♫ کاشکی خراب اون دیوار بینمون زنجیرا وا بشن از پای عشقمون ♫♪

♪♫ حتی یبار اونکه شده واسه دلم بهت بگم پیشم بمون ♫♪

♪♫ کاشکی خراب اون دیوار بینمون زنجیرا وا بشن از پای عشقمون ♫♪

♪♫ حتی یبار اونکه شده واسه دلم بهت بگم پیشم بمون ♫♪