متن آهنگ آهای گوشه نشین قلب من

 

♪♫ آهای گوشه نشین قلب من غماتو بسپار تو به من

♪♫ تو فقط واسم بخند که من خودم پیش مرگتم

♪♫ عاشق دیوونه منم که شدی تاج سرم

♪♫ وقتی میخندی دلم ضعف میره فریاد میزنم

♪♫ عشقت هنوز چپ سینمه با جون و دل پرستیدمش

♪♫ ناز چشماتو کشیدم هی که فقط ماه خودم شی

♪♫ عشقت هنوز چپ سینمه با جون و دل پرستیدمش

♪♫ ناز چشماتو کشیدم هی که فقط ماه خودم شی