دانلود آهنگ عماد ماه ترین

 

من عاشق و شیدای توام ماه ترین

تو ماه ترین فرشته ی روی زمین

در تاب و تب عشق تو دیوانه ترینم

در چشم دلت آتش عشق تو ببینم

من هر نفسم یاد توام دلبر زیبا

چشمان مرا برده نگاهت به تماشا

دلدار منی شهر و بهم ریخت نگاهت

یک عمر نشست این دل من بر سر راهت

ماه جهانم شدی تاب و توانم شدی دلبر مهروی فریبا

عشق تو جان و دلم برده قرار از دلم عاشقتم عاشق شیدا

ماه جهانم شدی تاب و توانم شدی دلبر مهروی فریبا

عشق تو جان و دلم برده قرار از دلم عاشقتم عاشق شیدا

♫♫♫

ماه جهانم تاب و توانم دلبر مهروی فریبا

عشق تو جانم بی قرارم عاشقتم عاشق شیدا

ماه جهانم شدی دلبر مهروی فریبا

عشق تو جان و دلم عاشقتم عاشق شیدا

ماه جهانم شدی تاب و توانم شدی دلبر مهروی فریبا

عشق تو جان و دلم برده قرار از دلم عاشقتم عاشق شیدا