متن آهنگ هرکسی اومد خنجری زد

 

از غم دنیا هی بنالم ، لعنت به رسم روزگارم ، به قلبی که تو سینه دارم

سیرم خدا از ظلم دنیا ، موندم با دردام تک و تنها ، خیسه ز گریه گونه شب ها

هی داد و بیداد از دل شکسته ، هرچی غمه روی دلم نشسته

هی داد و بیداد از دل گرفته ، کی سرنوشتمو با غم نوشته

هرکسی اومد خنجری زد ، منو بسوزونه به هر دری زد

دور و بر من پر نامردی ، ماندم بنالم با چه دردی

هی داد و بیداد از دل شکسته ، هرچی غمه روی دلم نشسته

هی داد و بیداد از دل گرفته ، کی سرنوشتمو با غم نوشته

کی سرنوشتمو با غم نوشته