متن آهنگ امیر شریعت از دلم میگم برات

 

از دلم میگم برات که شبا شده دلواپسی داشتن

ترس من از اینه که تو آخر داستان بهم نرسی واقعا

از چی بگم من برات که همش شدم اشک همش شدم آه

من موندم با کلی درد عشق و قفس تنهای تنها

از شبام گفتم برات روزام دیگه تکرارین حسی نمونده تو دلم

هی بهت گفتم نرو عاشقتم اما تو باز کردی ولم

از خودم گفتم برات تا یکم دل رحم بشی اما بازم رفتی تو حیف

من باهات آروم بودم قلبم همیشه باهات میکرده کیف

♫♫♫

از شبام و از روزام چیزی جز دوریت نیست

از زمین و از زمان گذشتم و زوری نیست

توی قلب من دیگه برای تو نوری نیست

یه رباط آهنی شدم خب این اصلا خوب نیست

خب این اصلا خوب نیست

از شبام گفتم برات روزام دیگه تکرارین حسی نمونده تو دلم

هی بهت گفتم نرو عاشقتم اما تو باز کردی ولم

از خودم گفتم برات تا یکم دل رحم بشی اما بازم رفتی تو حیف

من باهات آروم بودم قلبم همیشه باهات میکرده کیف

از شبام گفتم برات روزام دیگه تکرارین حسی نمونده تو دلم

هی بهت گفتم نرو عاشقتم اما تو باز کردی ولم

از خودم گفتم برات تا یکم دل رحم بشی اما بازم رفتی تو حیف

من باهات آروم بودم قلبم همیشه باهات میکرده کیف