متن مداحی ببار ای‌ بارون ببار محمود کریمی

 

ببار ای‌ بارون ببار ، بر دلم گریه کن خون ببار

در شب تیره چون زلف یار ، بحر لیلی چو مجنون ببار ای بارون

فدای غم های تو ، خون میچکد از چشمان تو

بی تاب روی زیبای تو ، می سوزه عالم در پای تو

خون دل آسمون ؛ زبون میگیره صاحب زمون

ای امان ای امان ای امان

عمه جان عمه جان عمه جان ای عمه

دل زارم در تبِ گوشه چادر زینبِ

امشب جون همه بر لبِ روضه خون مادر زینبِ ای زینب

دلم زارِ زینبِ ، گوشه ی چادرِ زینبِ

امشب جون همه بر لبِ ، روضه خون مادر زینبِ وای زینب

رسیده جون بر لبم ، میسوزه سینه ی پر تبم

آسمونِ تیره ی شبم ؛ قربونیِ غم زینبم وای زینب

آی اگر که غوغا نکرد ، اگه شکوه ز غم ها نکرد

سفره دلشو وا نکرد ، غصه جیگرشو پاره کرد ای زینب