متن آهنگ کامران تفتی تنها شدن

 

باید بگم برگرد اما نمیتونم دلتنگ میمونم از بس که دیوونمپ

از بس که دیوونم از بس که بیمارم میترسم از هر چیز از بس دوست دارم

از زندگیم میری تا زندگیم باشی یک لذت تلخ از دیوونگیم باشی

از دست میری تا هم دست من باشی شکل مریضی از تنها شدن باشی

از زندگیم میری تا زندگیم باشی یک لذت تلخ از دیوونگیم باشی

از دست میری تا هم دست من باشی شکل مریضی از تنها شدن باشی

♫♫♫

ای  خشک سالی تو بارون مست رشت ای گریه ی عاشق ای راه بی برگشت

ای ماه آواره رو ریل های شب ای خنده ی بی ته ای بوسه ی بی رحم

از زندگیم میری تا زندگیم باشی یک لذت تلخ از دیوونگیم باشی

از دست میری تا هم دست من باشی شکل مریضی از تنها شدن باشی

از زندگیم میری تا زندگیم باشی یک لذت تلخ از دیوونگیم باشی

از دست میری تا هم دست من باشی شکل مریضی از تنها شدن باشی